» Dofinansowanie do szkoleń stomatologicznych w Akademii 3Z z KFS: szansa dla rozwoju zawodowego

 

 

W dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym, stale rozwijające się umiejętności są kluczowe dla sukcesu w każdej dziedzinie, a stomatologia nie jest wyjątkiem. Akademia 3Z, będąca renomowanym ośrodkiem edukacyjnym dla branży stomatologicznej, oferuje szereg kursów i szkoleń, które pozwalają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obecnie istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do tych szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy: co to jest i jak działa?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mająca na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracowników poprzez dofinansowanie szkoleń. Fundusz ten został stworzony z myślą o zwiększeniu dostępu do edukacji oraz podniesienia kwalifikacji pracowników na rynku pracy.

 

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Proces ubiegania się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest stosunkowo prosty, choć wymaga pewnych formalności. Przede wszystkim, warto zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które określają zasady i procedury aplikacyjne. Akademia 3Z pomaga w uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji do wniosków.

 

Jak skorzystać?

W ramach Funduszu, pracownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie części lub nawet całkowitej kwoty za uczestnictwo w wybranych szkoleniach. Aby skorzystać z tego wsparcia, należy spełnić określone warunki oraz złożyć odpowiedni wniosek.

 

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
– 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
– 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

– doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

– kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,

– badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

Co dalej?

Po złożeniu wniosku pozostaje jedynie oczekiwanie na decyzję KFS. Proces ten jest zazwyczaj szybki, a pozytywna decyzja otwiera drogę do korzystania z dofinansowania na wybrane szkolenie.

Dofinansowanie do szkoleń stomatologicznych w Akademii 3Z, dzięki współpracy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, stanowi doskonałą szansę dla wszystkich pracowników branży stomatologicznej na rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Korzystając z dostępnych środków, można nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale także efektywnie dostosować się do wymagań dynamicznego rynku pracy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bliższego zapoznania się z ofertą Akademii 3Z oraz do skorzystania z możliwości dofinansowania oferowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Inwestycja w rozwój zawodowy z pewnością przyniesie korzyści zarówno dla pracowników, jak i całej branży stomatologicznej.

SPRAWDŹ TERMINARZ AKADEMII 3Z!

 

Informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.