» Lothar Kluba

dr Lothar

Kluba

Konsultant medyczny

Doświadczony chirurg, stomatolog, specjalista w implantologii i periodontologii. Na co dzień kieruje własną praktyką stomatologiczną w Düsseldorfie w Niemczech.

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.