» Marketing gabinetów implantologicznych, a zmiany w ustawie o wyrobach medycznych – zakaz reklamy implantów?

 

 

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych dotyczące reklamowania wyrobów medycznych. Reklama wyrobu medycznego nie może być prowadzona przez osoby wykonujące zawody medyczne, czyli np. przez lekarzy dentystów. Czy to oznacza zakaz reklamowania gabinetów i oferowanych przez nie usług?

 

Nowa ustawa o wyrobach medycznych może mieć wpływ na marketing gabinetów stomatologicznych. A wszystko przez jeden przepis mówiący, że przepisy o reklamie wyrobów medycznych stosuje się również do „reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów”.

O ile już więc na podstawie dotychczasowych przepisów marketing gabinetów polegał na balansowaniu na granicy pomiędzy tym, co dozwolone, a co zakazane, to obecnie właściciele gabinetów implantologicznych muszą liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami.

– „Choć wielokrotnie spotkałem się już w Internecie z hasłami typu „zakaz reklamy wyrobów” czy „zakaz reklamy gabinetów” nie ma generalnego zakazu reklamy wyrobów medycznych. Nowe przepisy nie dotyczą całej komunikacji marketingowej gabinetów, ale tej jej części, która dotyczy usług świadczonych przy użyciu konkretnego wyrobu medycznego.”podkreśla Dariusz Mojecki, Radca prawny z Kancelarii Mojecki.

Ważnym punktem tej ustawy jest publiczny zakaz reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku przez profesjonalistów (tzn. wyrobów, których lekarz używa w trakcie wykonywania zabiegu/usługi medycznej). Jednak co ważne, zakaz reklamy wyrobów medycznych nie jest jednoznaczny z zakazem reklamy usługi medycznej, dozwolonej do promowania jako metoda czy technologia.

W nowych przepisach na pierwszy plan wysuwają się ograniczenia w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości, która nie może:

  1. wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne (np. stomatologów) lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód,
  2. zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do skorzystania z usług,
  3. dotyczyć wyrobów „przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy” (czyli np. wyrobów medycznych przeznaczonych do używania tylko przez stomatologów).

 

Nowe przepisy wprowadzają także wymóg sformułowania komunikacji w sposób zrozumiały dla laika. Zakazuje się również wprowadzania Pacjenta w błąd, co nie jest nowością, ale aspektem wartym podkreślenia.

 

Głównym zatem problemem dla gabinetów będzie odróżnienie dozwolonej komunikacji od reklamy. Jak zatem zgodnie z prawem i skutecznie zachęcić Pacjentów, np. do wykonywania w naszym gabinecie zabiegów wszczepiania implantów stomatologicznych?

– „Placówki stomatologiczne, które prowadzą marketing kanałami takimi jak chociażby media społecznościowe czy strona internetowa, w świetle nowych przepisów powinny zwrócić szczególną uwagę na tworzenie ważnych treści, które będą odpowiadały na problemy Pacjentów.” – mówi Paulina Wątroba z agencji marketingowej PM Talk. – „Informując o możliwości wykonania, np. zabiegu implantologicznego, edukujmy Pacjenta, przedstawiając mu korzyści płynące z wdrożenia tego typu leczenia. Pomocne mogą okazać się ciekawe grafiki czy filmy edukacyjne, a także opinie innych Pacjentów.”

 

 

W przypadku implantów stomatologicznych możemy wspomnieć o aspektach takich jak:

Zdrowa jama ustna –  doskonała mikroszczelność implantu zapobiega powstawaniu stanów zapalnych w jamie ustnej.

Stabilne i trwałe rozwiązanie – specjalny osteotomiczny gwint pozwala na precyzyjne wszczepienie implantu przez lekarza, rozłożenie sił powodujących przeciążenia i naprężenia oraz utrzymanie poziomu zdrowej kości.

Naturalny efekt estetyczny – implanty działają jak naturalne korzenie zębów. Dobrze dopasowane do łuku zębowego, stanowią podparcie dla koron lub mostów z porcelany.

Komfort użytkowania – zastosowanie protezy zębowej opartej na implantach eliminuje konieczność stosowania klejów lub niewygodnych metalowych klamer. Wyjątkowe właściwości implantów zapewniają stabilność delikatnych tkanek i chronią przed podrażnieniami mechanicznymi.

Wysoki współczynnik osteointegracji, czyli zespolenia z kością Pacjenta – mikroporowata powierzchnia implantu, uzyskana w procesie trawienia i piaskowania – bezpośrednio wpływa na poziom integracji (zespolenia) z kością.

Biozgodność – implanty wytwarzane z tytanu IV klasy czystości – są materiałem dobrze tolerowanym przez organizm ludzki, wolnym od substancji toksycznych i nie powodującym alergii.

 

Właścicieli gabinetów nie stosujący się do obowiązujących przepisów, mogą spotkać dotkliwe konsekwencje.

– „Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą przede wszystkim administracyjne kary pieniężne. Za samą reklamę sprzeczną z nowymi przepisami kara może wynosić do 2 000 000 zł, a sprzeczne z ustawą używanie tekstów, nazw, znaków towarowych, obrazów i symboli lub innych znaków, które mogą wprowadzić w błąd użytkownika lub Pacjenta co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu, kara może wynosić do 5 000 000 zł.” mówi Dariusz Mojecki.

 

Pamiętajmy jednak, że nowe przepisy stosuje się do gabinetów w ograniczonym zakresie, biorąc pod uwagę istniejące już wcześniej zakazy związane z reklamą działalności leczniczej oraz to, że ustawa o wyrobach medycznych ma zastosowanie jedynie w zakresie reklamy gabinetów, która dotyczy usług świadczonych przy użyciu konkretnego wyrobu.

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.