» Sedacja wziewna – jak leczenie w gazie rozweselającym może pomóc pacjentom?

 

 

Sedacja wziewna to metoda znieczulenia polegająca na wprowadzaniu do organizmu pacjenta specjalnych gazów znieczulających poprzez układ oddechowy. Jest to jedna z najbezpieczniejszych metod znieczulenia w czasie zabiegów, gdyż pacjent nie jest intubowany, co minimalizuje ryzyko powikłań.

Stosowanie sedacji wziewnej w gabinecie stomatologicznym jest jedną ze skutecznych metod radzenia sobie z lękiem pacjenta, bądź w bardziej skomplikowanych przypadkach w leczeniu dentofobii.

Podczas sedacji wziewnej pacjent jest pod stałą kontrolą personelu medycznego, który monitoruje jego parametry życiowe, ale w trakcie zabiegu stomatologicznego nie ma konieczności obecności anestezjologa.

Gazy znieczulające, takie jak podtlenek azotu i tlenu, wprowadzane są do organizmu pacjenta przez maskę ustno-gardłową. Podczas wprowadzania gazów pacjent może czuć się odprężony i zrelaksowany. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów, takich jak chirurgiczne, pacjent powinien zostać znieczulony także za pomocą innych środków znieczulających.

Sedacja wziewna jest metodą stosunkowo krótkotrwałą, o znikomym działaniu nasennym, a pacjent zwykle „budzi się” szybko po zakończeniu zabiegu. Jednak czasami może wystąpić senność i dezorientacja jeszcze przez kilka godzin po znieczuleniu.

Urządzenia dedykowane gabinetom stomatologicznym gwarantują bezpieczeństwo, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii. Przy zakupie urządzenia warto zwrócić uwagę na system zabezpieczeń:

– odcięcie dopływu podtlenku azotu, gdy poziom tlenu wynosi zero,

– w mieszance zawsze znajduje się minimalne stężenie tlenu – 30%, które zabezpiecza przed niedotlenieniem,

– specjalny zawór, który uniemożliwia cofanie się mieszanki gazów. Jednocześnie w przypadku awarii urządzenia system zapewnia możliwość oddychania powietrzem z otoczenia.

Wskazaniami do zabiegów w gazie rozweselającym są wspomniana już dentofobia, silny strach u pacjentów, nadpobudliwość czy niekontrolowany odruch wymiotny. Urządzenia do sedacji wziewnej dobrze sprawdzają się również w stomatologii dziecięcej.

Podsumowując, sedacja wziewna jest bezpieczną i skuteczną metodą znieczulenia stosowaną w medycynie ogólnej, stomatologii i chirurgii. Jest to wygodna metoda dla pacjentów, którzy wymagają znieczulenia, ale nie potrzebują bardziej inwazyjnych procedur. Zastosowanie tej metody znieczulenia nie wymaga obecności anestezjologa, wystarczy odpowiednio przeszkolony personel oraz wysokiej jakości, dobrze zabezpieczone i skonfigurowane urządzenie.

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.