» Spawanie wewnątrzustne – na czym polega ta technika?

 

 

Spawanie wewnątrzustne to technologia łączenia i stabilizacji implantów o natychmiastowym obciążeniu za pomocą sztywnego drutu. Takie  sztywne  mocowanie zmniejsza naprężenia mechaniczne wywierane na każdy implant podczas żucia i zapobiega ryzyku mikroruchów, sprzyjając stabilności implantów podczas wczesnych etapów integracji z kością.

Spawanie elementów podporowych w stomatologii, belek, suprastruktur, nawet po nałożeniu ceramiki jest coraz częściej używane przez dentystów, implantologów do rozwiązania problemów związanych z zniekształceniami laboratoryjnymi. Technika ta pozwala na umieszczenie w jamie ustnej pacjenta elementów o dużo mniejszych zniekształceniach, co umożliwia lepsze dopasowanie uzupełnienia, jednolite rozłożenie naprężenia, minimalizuje urazy i uszkodzenia kości, implantów i protez.

 

Jak to działa?

1. Do wykonania zabiegu ze spawaniem wewnątrzustnym potrzebne jest urządzenie medyczne (spawarka) wraz miedzianymi elektrodami oraz ze sterownikiem nożnym, umożliwiającym pewną redukcję mocy za pomocą stopy oraz tytanowy drut spawalniczy.

2. Intensywne wyładowanie elektryczne przechodzi przez punkt styku dwóch tytanowych elementów przez bardzo krótki czas (kilka milisekund) bez ogrzewania otaczających tkanek.

3. Prąd płynący pomiędzy tytanowymi elementami rozgrzewa punkt stapiania, uzyskując solidne połączenie spawanego elementu.

4. Ta szybka i prosta procedura jest całkowicie pozbawiona ryzyka zarówno dla chirurga, jak i pacjenta. Podczas procesu spawania kleszcze są automatycznie odłączane od sieci elektrycznej, a wytworzone ciepło jest odprowadzane przez miedziane elektrody, dzięki większej przewodności miedzi w porównaniu z tytanem.

Sztywne szynowanie implantów minimalizuje ryzyko przemieszczania się transferów wyciskowych, oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia implantu podczas faz gojenia. Stosując spawanie wewnątrzustne znacznie minimalizujemy ryzyko zniekształceń, które ma miejsce podczas pobierania standardowych wycisków. Zaopatrzenie pacjenta w protezę jest możliwe nawet w dniu wykonania zabiegu. Uzupełnienie tymczasowe jest natychmiastowo wzmacniane podbudową tytanową. Spawanie wewnątrzustne to metoda ze standaryzowanym protokołem ze specjalnie zaprojektowanymi komponentami w celu skrócenia wizyt i obniżenia całkowitych kosztów leczenia. Spawanie wewnątrzustne to technologia gwarantująca bezpieczeństwo i przewidywalność przy jednoczesnym zastosowaniu natychmiastowego obciążenia implantów. Spełnia przy tym zapotrzebowanie pacjentów na natychmiastowe oraz trwałe uzupełnienia.

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.