» Zabieg implantacji natychmiastowej / implant ICX Active-Master / technika “socket shield”.

Film przedstawia zabieg implantacji natychmiastowej, wykonany u pacjenta (22 lata), który w wyniku urazu doznał wieloodłamowego złamania zęba 21 części koronowej i korzeniowej. Zabieg wykonano bezpośrednio po ekstrakcji z zastosowaniem techniki “socket shield” i jednoczesnego wolnego przeszczepu CTG z podniebienia.

  • Ponad 15 lat doświadczenia w kompleksowym zaopatrzeniu w produkty dla implantologii, chirurgii stomatologicznej i stomatologii.